Informatie voor de verwijzer                                                                                                                    

Uiteraard kunt u patienten naar mijn praktijk verwijzen. Mocht u daar prijs op stellen, kunt u met mij overleggen voordat u een verwijzing doet (tel 06 3911 0250) of post@renatevanderree.nl). Ook wanneer u een patient naar mij verwezen hebt en deze is in behandeling, is overleg mogelijk. Belangrijk is dan natuurlijk dat de patient daar toestemming voor gegeven heeft.

Voor wat betreft uw verwijsbrief gelden vanuit de NZA de volgende vereisten:

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis volgens DSM is, dan wel een vermoeden daarvan (evt. met benoeming van de stoornis (DSM-IV code of op andere manier))
  • Aangeven of verwezen wordt naar generalistische basis-ggz of specialistische ggz.