BGGZ en SGGZ
Vanaf 2014 wordt er binnen de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) onderscheid gemaakt tussen Basis Generalistische GGZ en Specialistische GGZ (SGGZ). Binnen de Basis Generalistische GGZ valt de voormalige eerstelijnspsychologische zorg en omvat de behandeling lichte tot matige psychische problematiek.

Binnen de Specialistische GGZ (waaronder psychotherapie valt) worden meer complexe psychiatrische klachten behandeld.

Zorgverzekeraars
Met vrijwel alle zorgverzekeraars (Achmea, VGZ, Multizorg, DSW, De Friesland, Menzis) zijn contracten afgesloten en worden de kosten van uw behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Vanuit het basispakket is de vergoeding volledig, voorwaarde daarbij is wel dat u een naturapolis heeft. Houdt u er rekening mee dat iedere nederlander een minimaal algemeen eigen risico van 385 euro per jaar heeft in 2020.

Alleen met zorgverzekeraars CZ en Caresq is voor 2022 geen contract afgesloten. Bij deze ongecontracteerde zorg krijgt u aan het einde van de behandeling een rekening die u aan mij moet voldoen. De rekening moet u bij uw verzekering indienen om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Bij een restitutiepolis wordt doorgaans 100% vergoed. Heeft u een naturapolis dan ligt de vergoeding doorgaans tussen 60-80%. Vraag dit zelf na bij uw zorgverzekeraar voordat we van start gaan. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Verwijsbrief
Om vergoeding van uw ziektekostenverzekering mogelijk te maken is een verwijsbrief van een arts noodzakelijk. Daarin moet aangegeven staan of u verwezen voor behandeling binnen de Basis Generalistische GGZ of de Specialistische GGZ. De verwijzing mag worden geschreven door een huisarts, psychiater of bedrijfsarts.